Hoe wij werken

Professionalisering op maat
Van losse training tot compleet ontwikkeltraject

Ons aanbod wordt via verschillende losse onderdelen voor bijvoorbeeld een studiemiddag of op basis van specifieke behoefte aangeboden.  Daarnaast faciliteren wij langdurige professionalisering via modules en modulair opgebouwde ontwikkeltrajecten.

Aanpak modules


Wat
Duurzame professionalisering via een module

Een module is een manier van scholing waar docenten in 4-8 weken meer kennis en vaardigheden over één thema opdoen. 

Hoe
Afgestemd op kennis en vaardigheden van de docent

De inhoud van een module wordt afgestemd op de kennis, niveau en vaardigheden van de docent en is opgebouwd uit verschillende losse trainingsonderdelen. Daarnaast passen wij de modules aan op dat wat binnen school al wordt gefaciliteerd. 

Waarom
Herhaling de basis is van leren

Omdat wij geloven dat je beter leert door structurele herhaling van de geleerde stof en de inhoud op de individuele behoefte van iedere docent afstemt .

Aanpak ontwikkeltraject

Wat
Lange termijn scholing via een ontwikkeltraject

Een ontwikkeltraject is een traject waarbij een school haar docenten voor langere periode wil laten ontwikkelen. 

Hoe
Samen met de schoolleiding en voorlopers

Via verschillende modules worden docenten per thema op vaste momenten via verschillende mogelijkheden getraind. 

Waarom
Ontwikkeling gaat niet over één nacht ijs

Omdat professionalisering het beste werkt wanneer docenten de gelegenheid krijgen om te oefenen en op maat worden begeleid.

Voorbeeld

Voorbereiding

Facultatief

Nulmeting
Inventariseren kennis, niveau en attitude docent

E-learning
Specifieke kennis aanscherpen voorafgaand aan traject.

Inspiratiesessie
Activeren en enthousiasmeren van deelnemers

Schermafbeelding 2018-06-08 om 14.01.24

Module 1

Verkennen van het device

Training (Offline)
Kick-off module via persoonlijke interactie en begeleiding.

Bijeenkomst
Huiswerkopdracht, opgedane kennis en ervaringen delen.

Opdracht
Theorie toepassen in de lespraktijk via opdracht.

Webinar
Bespreken van actuele casuïstiek en problemen.

Bijeenkomst
Ervaringen en uitkomsten presenteren tijdens afsluitende bijeenkomst. 

Schermafbeelding 2018-06-08 om 14.01.24

Module 2

Formatief toetsen

Training (Offline)
Kick-off module via persoonlijke interactie en begeleiding.

Bijeenkomst
Huiswerkopdracht, opgedane kennis en ervaringen delen.

Opdracht
Theorie toepassen in de lespraktijk via opdracht.

Webinar
Bespreken van actuele casuïstiek en problemen.

Bijeenkomst
Ervaringen en uitkomsten presenteren tijdens afsluitende bijeenkomst.