Blog: 10 tips voor het vormgeven van een online summatieve toets

Auteur Academy4Learning op 31-03-2020 Media Blog

Toetsen op afstand valt niet mee. Want hoe weet je of leerlingen tijdens het maken van hun toets hun boek niet op schoot hebben? Hoe weet je dat leerlingen geen antwoorden met elkaar delen, via WhatsApp? Hoe weet je of leerlingen de toets alleen maken? Ouders zijn ook thuis, hoe sluit je uit dat zij hun kind een handje helpen? 

Op al die vragen kunnen we eigenlijk geen sluitend antwoord geven, laat staan een ideale oplossing. Wat we wel kunnen doen, is je tien tips geven om jouw summatieve toetsen zo vorm te geven dat ze, op afstand en online, het meest valide zijn. 

1. Meerkeuzevragen

Hussel de vragen en/of antwoordvolgorde. Zo kunnen leerlingen de antwoorden óf de vragen niet snel doorsturen.

2. Open vragen

Maak gebruik van open vragen. En dan bij voorkeur open vragen die beroep doen op hogere orde denkvaardigheden (dit geeft minder eenduidige antwoorden, waardoor spieken minder makkelijk wordt). Heb je hierbij hulp nodig? Denk dan aan de taxonomie van Bloom of RTTI.

Let op: donderdag 2 april geven we een webinar over RTTI! Aanmelden kan via ons liveblog.  

3. Kleinere toetsgroepen

Een klas van 30 leerlingen is logischerwijs lastiger te controleren dan 15. Dus misschien is het een slim idee om de groep op te splitsen. 

4. Vaste tijden

Kies een gezamenlijke start- en eindtijd en een maximaal aantal seconden per vraag (±15 sec.) Op deze manier begint iedereen tegelijk en hebben ze weinig tijd om antwoorden en vragen door te spelen. Leerlingen die meer tijd hebben (dyslectie bijv.) kun je apart toetsen met andere versie van de toets.

5. versies van toetsen

Het is altijd handig om een toets van hetzelfde niveau te hebben, maar met andere vragen. Dit kun je inzetten op verschillende toetsmomenten en voor verschillende klassen.   

6. check de toets-omgeving

Bijvoorbeeld de ruimte van de leerling checken met de camera van de laptop. Vooral mogelijk in één-op-één toetsen (bijvoorbeeld voor het schoolexamen, toetsen uit het PTA)

7. Vorm van de toetsen

Kies bijvoorbeeld voor het schrijven van een betoog of creatieve (praktijk)opdracht. Let er hierbij wel op dat de validiteit nog in takt blijft. Dit betekent: meet je nog steeds hetzelfde? Meet je wat je wilt meten? In het voorbeeld van het betoog meet je ook ‘schrijfvaardigheid’, dit zou in de beoordeling niet (te) zichtbaar moeten worden.

8. Hardop denkprotocollen

Vooral bij bijv. wiskunde in te zetten; laat leerlingen hardop hun proces (stap voor stap) uitleggen. Dit geeft aan of leerlingen de verschillende stappen in een som goed doorlopen. Dit kun je summatief beoordelen met bijv. een rubric.  

9. Rubrics

Hoewel rubrics vaak aan formatieve toetsen worden toegeschreven, kun je rubrics ook gebruiken bij het summatief beoordelen van leerlingen. Bepaal welke elementen er getoetst werden in de ‘oude’ summatieve toets en neem deze elementen mee in de rubric. Bijvoorbeeld door punten toe te kennen die uitmonden in een cijfer. 

10. Combineer

Combineer waar mogelijk, bovenstaande tips. Maak bijvoorbeeld gebruik van kleinere toetsgroepen, open vragen, gehusselde antwoordmogelijkheden én verschillende versies. 

 

Heb jij nog tips? We horen ze graag! 

 

Webinar 

Kijk hier ons webinar over toetsen op afstand terug.
(Opname 25/3)

 


Vol vertrouwen professionaliseren in het onderwijs

Van losse training tot compleet ontwikkeltraject, op maat voor een zo hoog mogelijk rendement
Direct toepasbaar in de lespraktijk, voor een lerende cultuur op school

met onze adviseur

Gratis adviesgesprek