Blog: Checklist AVG in jouw klaslokaal – heb jij het voor elkaar?

Auteur Michelle Voortman op 29-05-2019 Media Blog

Het is alweer twee jaar geleden dat de nieuwe wetgeving Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) is ingetreden. Het afgelopen jaar is er veel veranderd, elke sector binnen de Europese Unie heeft maatregelen moeten nemen om te voldoen aan de nieuwe gestelde richtlijnen. Hoe ga je om met verkregen persoonsgegevens, waar sla je ze op en met wie mag je ze delen?

Ook binnen het onderwijs heeft de wetgeving gevolgen voor de manier van werken. Welke gegevens van leerlingen mag je delen, en hoe? Mag je bepaalde documenten nog printen? En hoe deel je cijfers met de klas? Hele praktische vragen die jammer genoeg niet beschreven staan in de wet. Hoe zorg je er dan als school voor dat je toch voldoet aan de opgegeven richtlijnen? En heb je alles vandaag de dag – twee jaar later – voor elkaar of toch nog niet helemaal?

Persoonsgegevens van leerlingen

De wereld digitaliseert snel, ook in de klas. Dagelijks worden er miljoenen persoonsgegevens verwerkt. Waar vroeger de gegevens binnen de vier muren van het klaslokaal bleven, is het klaslokaal van tegenwoordig verbonden met de buitenwereld. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens die we opslaan in een leerlingvolgsysteem, elektronische leeromgeving of via digitaal lesmateriaal.

Dit zijn niet alleen de naam, adres en woonplaats van leerlingen, maar ook gevoelige gegevens die veilig moeten worden opgeslagen. Zoals toetsresultaten, gezondheidsgegevens, de thuissituatie of eventuele gedrags- of leerproblemen.

Herkenbare praktijksituaties

In de praktijk zal het nog wel eens even wennen zijn om bij iedere handeling na te gaan of je te maken hebt met privacygevoelige informatie. Het is echter wel zaak hier goed bij stil te staan. Hieronder twee voorbeelden van herkenbare praktijksituaties: je bent moe na een hele dag lesgeven. Je besluit het nakijkwerk mee naar huis te nemen om er ’s avonds naar te kijken. Maar mag dit eigenlijk wel? Het is inderdaad niet verkeerd om het huiswerk mee naar huis te nemen. Elke leraar zal deze situatie herkennen en begrijpen. Toch zijn er een aantal zaken waar je aan moet denken. Wat doe je met de resultaten? Waar vul je de resultaten in? En werk je bijvoorbeeld met een privé computer? Allerlei zaken waar je op voorhand over nagedacht moet hebben. En zolang je voldoet aan het beleid van jouw school kan het absoluut geen kwaad om je werk mee naar huis te nemen.

Een ander voorbeeld is het verspreiden van foto’s. Je bent met je leerlingen uit groep 8 op kamp geweest en na afloop wil je het fotoalbum delen met de ouders van deze leerlingen. Maar mag dit eigenlijk wel? Op voorhand had je als school alvast maatregelen kunnen nemen met betrekking tot het mogen maken en delen van deze foto’s. Welke leerling wil wel op de foto en welke niet?

Het zomaar verspreiden van foto’s zonder toestemming van de leerling of ouder is sinds de invoering van de AVG niet meer toegestaan. Ook niet als het album naar één bepaalde groep wordt verzonden. Je hebt immers als school geen controle op de verspreiding van deze foto’s. Wil je als school echt je zaken goed op orde hebben, dan is het verstandig de toestemming per onderdeel vast te leggen. Denk bijvoorbeeld aan foto’s delen op social media, de schoolwebsite, het delen van fotoalbums per e-mail enzovoorts.

Wat betekent dit voor mij als leraar? – de checklist

Zoals je hierboven hebt gelezen krijg je dagelijks met persoonsgegevens van leerlingen te maken. De meeste problemen rondom privacy ontstaan door menselijk handelen. Daarom is het belangrijk dat jij als leraar op de juiste manier handelt in en rondom het klaslokaal. Maar hoe doe je dit?

Check allereerst jouw parate kennis met deze checklist:

 • Weet jij wat de AVG inhoudt?
 • Weet jij wat persoonsgegevens zijn?
 • Herken jij datalekken?
 • Weet jij wanneer je toestemming van ouders nodig hebt?
 • Welke rechten ouders hebben m.b.t. de AVG?
 • Weet jij waar je het privacy beleid, zoals het social media-protocol van jouw school kan vinden?
 • Weet je hoe lang je gegevens mag bewaren?
 • Weet jij hoe het dataregister van verwerkingen wordt gebruikt?
 • Weet jij hoe de centrale registratie van toestemming van ouders is geregeld?
 • Wie is jullie functionaris gegevensbescherming en waarvoor kun jij hem benaderen?
 • Heeft jullie school de infrastructuur beschermd tegen hacking, DDOS aanvallen of phising?

E-learning AVG in het klaslokaal – Praktisch denkkader

Hoe is het gesteld met jouw kennis? Kon je alle vragen beantwoorden? Om te kunnen onderzoeken hoe de AVG nu echt werkt in het onderwijs hebben wij een E-learning AVG in het klaslokaal ontwikkeld. Met de E-learning krijg je antwoord op al deze vragen, onderzoek je hoe de AVG werkt binnen het onderwijs en krijg je praktische handvatten om op een juiste manier om te gaan met AVG in jouw klaslokaal. In slechts 45 minuten ben je helemaal up-to-date en ready to rock AVG!

De E-learning is in samenwerking met Lumen Group juristen- en consultancy in data en privacy ontwikkeld.

Bekijk de e-learning

 


Vol vertrouwen professionaliseren in het onderwijs

Van losse training tot compleet ontwikkeltraject, op maat voor een zo hoog mogelijk rendement
Direct toepasbaar in de lespraktijk, voor een lerende cultuur op school

met onze adviseur

Gratis adviesgesprek