Het docentencongres “Leeractiviteiten als basis van je onderwijs” is geannuleerd. 

Door het lage aantal aanmeldingen hebben we helaas moeten besluiten het docentencongres “Leeractiviteiten als basis van je onderwijs” te annuleren.

Door alle turbulentie in het huidige onderwijs, niet in de laatste plaats veroorzaakt door het weer deels openen van de scholen en het inrichten van hybride onderwijs, blijkt een congres nu niet de juiste vorm om docenten te ondersteunen.  

Dat neemt niet weg dat wij van veel docenten en schoolleiders horen dat het thema van het congres hen erg aanspreekt, zeker nu veel scholen vormen zoeken om hybride onderwijs zo effectief mogelijk aan te bieden. Op verschillende schoollocaties in het land zullen we in de komende periode dan ook invulling geven aan studiedagen, op basis van het congresprogramma.

“Door een les simpelweg te kopiëren van het klaslokaal naar het scherm, verliest het een belangrijk deel van zijn effectiviteit. Door je lessen te benaderen als verzameling van leeractiviteiten, kun je betere keuzes maken in wat je in je (online of hybride) les aanbiedt en wat je als individuele verwerking of groepsopdracht meegeeft.”  

Met deze boodschap komen we graag bij jullie op school om docenten te inspireren en praktisch te ondersteunen om hun onderwijs zo effectief mogelijk in te richten, of dit nou online, hybride of – hopelijk straks weer – fysiek is. 

Voor meer informatie over het annuleren van het congres of informatie over hoe we je kunnen helpen bij het hybride onderwijs kan je contact opnemen via 088 40 50 570 of info@academy4learning.nl 

 

Academy4Learning

 

 

 


Rechtstreekse congreslinkjes:
[persbericht] [aanmelden]


Op donderdagmiddag 18 maart (13:00-17:00 uur) organiseert Academy4Learning het online docentencongres: “Leeractiviteiten als basis van je onderwijs”. Tijdens interactieve workshops ondersteunen experts docenten bij onderwijsvraagstukken die vandaag spelen, maar tegelijkertijd wordt de blik op de toekomst gericht. Aan de hand van onderwijskundige inzichten en praktische handvaten ontwikkelen docenten zich in leeractiviteiten die hen nú helpen, tijdens het online onderwijs, maar die ook van meerwaarde zijn wanneer er weer meer hybride of fysiek wordt lesgegeven.

Hieronder vind je, per workshop, een beknopte beschrijving.
(Programma en inhoud onder voorbehoud.)

[Keynote]
Geen lessen, maar leeractiviteiten
Een andere visie op onderwijs: geen lessen maar leeractiviteiten. Een inspirerende sessie over het opdelen van je lessen in leeractiviteiten. Door je lessen te benaderen als verzameling van leeractiviteiten, kun je betere keuzes maken in wat je in je (online) les aanbiedt en wat je als individuele verwerking of groepsopdracht meegeeft. [Aanmelden]

[Voorkennis activeren]
Welke apps en werkvormen kan je inzetten om voorkennis te activeren?
Tijdens deze workshop worden meerdere apps en werkvormen gedeeld waarmee leerlingen en studenten de voorkennis uit eerdere lessen actief op kunnen halen en betrokken mee kunnen doen met de instructie. [Aanmelden]

[Instructie]
Het maken en de meerwaarde van instructievideo’s
Een goede instructievideo kun je (tot ver na de lockdown) gebruiken om je onderwijs te versterken. Hoe maak je nu een goede instructievideo en hoe zet je deze optimaal in, in je (online) onderwijs? [Aanmelden]

[Instructie]
Interactief presenteren
Een online workshop met de focus op verbinding met leerlingen en studenten. Je krijgt aansprekende en praktische voorbeelden van tools die hierbij kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan: LessonUp, Mentimeter en mogelijkheden in Microsoft Teams. [Aanmelden]

[Oefenen – samen of individueel]
De meerwaarde van – en het werken met – Break out rooms in Microsoft Teams
Deze workshop is tweeledig. We kijken heel praktisch naar de techniek van de Break Out Rooms: hoe werkt het, wat zijn handigheidjes? En we hebben aandacht voor de meerwaarde die Break Out Rooms kunnen hebben in het (online) onderwijs. [Aanmelden]

[Oefenen – samen of individueel]
Activerende (digitale) werkvormen
Wat is het belang en de meerwaarde van (digitale) activerende werkvormen in het (online) onderwijs? Hoe is een goede activerende werkvorm opgebouwd? Een uiteraard delen we inspirerende werkvormen. [Aanmelden]

[Beoordelen / evalueren]
Leerdoelen en succescriteria
Een online workshop over leerdoelen en succescriteria: waarom zijn leerdoelen en succescriteria belangrijk? Wat is de meerwaarde van het bepalen van goede leerdoelen (denk aan formatief evalueren, leerdoelgericht lesgeven, loskomen van methode etc.). Hoe maak je een goed leerdoel? En wat zijn succescriteria? [Aanmelden]

[Beoordelen / evalueren]
Rubrics in Microsoft Teams
Een online workshop over rubrics. Deze workshop is tweeledig. Enerzijds de inhoudelijke kant van rubrics, waarom zet je die in? Anderzijds, en een belangrijke component van deze workshop: de technische component. Hoe kun je rubrics gebruiken in Microsoft Teams? Welke stappen moet je doorlopen en hoe beoordeel je vervolgens het werk van leerlingen in Teams? [Aanmelden]

[Beoordelen / evalueren]
Formatief evalueren met RTTI
In deze workshop duiken we in de meerwaarde van formatief evalueren en RTTI. Vervolgens koppelen we drie fases van formatief evalueren aan RTTI: feedup, feedback en feedforward. [Aanmelden]

[Zelfstandig werken / huiswerk]
Gedifferentieerd werken met studiewijzers en -planners
Een workshop waarbij de meerwaarde van differentiëren in oefeningen centraal staat. Hoe kan je (digitaal) differentiëren in de verwerking en oefening en hierbij bijvoorbeeld studiewijzers en -planners in zetten. De workshop is gericht op het online onderwijs, maar ook op de meerwaarde van studieplanners ná afstandsonderwijs. [Aanmelden]

[Zelfstandig werken / huiswerk]
Zelfsturend leren (eigenaarschap vergroten)
Het vergroten van zelfsturende vaardigheden van leerlingen en studenten draagt bij aan een grotere mate van regie en daarmee eigenaarschap over het eigen leerproces. In deze workshop worden de drie fasen van zelfsturing  besproken en worden handvatten aangereikt om zelfsturend leren tijdens de les te bevorderen.​ [Aanmelden]

[Feedback / feedforward]
(Digitaal) feedback geven aan leerlingen en studenten
Feedback is een krachtig middel bij het leren, offline én online. Maar niet álle feedback is effectief. Sommige feedback heeft zelfs een negatief effect op de leerprestaties van leerlingen en studenten. In deze workshop duiken we in (digitale) feedback en onderzoeken we, heel praktisch, hoe je zo effectief mogelijk feedback kan geven aan je leerlingen en studenten. [Aanmelden]

[Feedback / feedforward]
Peerfeedback
Het inzetten van peerfeedback kan jou als docent ontlasten én is een effectieve leerstrategie, ook in de online les. In deze workshop duiken we in de effectieve inzet van peerfeedback. Je krijgt veel praktische handvaten waar je ‘morgen’ direct mee aan de slag kan. [Aanmelden]