E-learning AVG in het onderwijs

In 45 minuten up-to-date

Sinds de invoering van de AVG is er veel om te doen. Maar wat betekent de AVG concreet voor het onderwijs en voor jou als docent? Mag je bijvoorbeeld nog cijferlijsten aan de deur hangen? Zet met de E-learning een eerste stap in het beschermen van de privacy van jouw leerlingen en van jezelf als leraar.

AVG in het onderwijs

Wat

Met de E-learning AVG in het klaslokaal vergroot je je kennis en bewustwording op het gebied van privacy-, informatiebeveiliging en AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in het onderwijs. De E-learning is direct toepasbaar in jouw lespraktijk. Door middel van herkenbare voorbeelden wordt de vertaalslag naar jouw alledaagse werkzaamheden behapbaar gemaakt. Lastige juridische termen zijn omgezet naar een praktisch denkkader. Ook is er aandacht voor gedragselementen, zoals verantwoordelijkheid nemen, voorbeeldgedrag en elkaar aanspreken. Met tussentijdse vragen wordt getoetst of je de materie meteen onder de knie hebt. Na afloop ontvang je een certificaat als bewijs van deelname en afronding.

Geschikt voor

Deze E-learning is geschikt voor zowel individuele als schoolbrede professionalisering.

Resultaat

Na afronding van deze e-learning

  • Weet je wat de AVG voor het onderwijs en jou als docent betekent
  • Weet je wat er onder persoonsgegevens wordt verstaan en waar deze zich allemaal binnen en buiten het klaslokaal bevinden
  • Weet je meer over datalekken en phishing
  • Heb je concrete handvaten om de privacy van leerlingen te beschermen
  • Kun je goed om gaan met vragen van ouders
  • Bij bekende en nieuwe situaties kun je adequaat handelen

Duur

± 45 minuten

Prijs

€ 30,-

Vraag een gratis adviesgesprek aan voor je teamKoop deze E-learning

Onze partners