E-learning

Persoonlijk leiderschap met het Enneagram

Het Enneagram helpt jou om jezelf en anderen beter te leren kennen. Als je begrijpt waarom mensen soms doen wat ze doen, kan je daar in je voordeel mee doen.

Persoonlijk leiderschap met het Enneagram

Het Enneagram helpt jou om jezelf beter te leren kennen. Het helpt je ook om beter om te gaan met bijvoorbeeld leerlingen of collega’s. Als je begrijpt waarom mensen, jong en oud, soms doen wat ze doen, kan je daar in samenwerking en communicatie je voordeel mee doen.

In deze e-learning leer je:

  • welke persoonlijkheidstypen er in het Enneagram worden onderscheiden
  • welke eigenschappen, sterke kanten en valkuilen er bij deze typen horen
  • een uiteraard leer je welk persoonlijkheidstype bij jou het meest dominant is

Deze e-learning is in opgebouwd in grofweg twee delen:

1. Het Enneagram
We introduceren het Enneagram en geven een algemeen beeld van de werking van het model. Daarna gaan we in op alle negen persoonlijkheidstypen. Per type kan je een video met uitleg bekijken of een omschrijving lezen.

2. De test
Aan de hand van een uitgebreide test onderzoeken we welk persoonlijkheidstype bij jou dominant is. We leggen je uit wat dat betekent en je krijgt een opdracht, gebaseerd op de uitkomst van jouw test.

Afronding
Heb je de e-learning volledig doorlopen, kan je een certificaat (als bewijs van deelname) downloaden.

Koop deze e-learning

Onze partners