fbpx

Online Proeverij

Het juiste scholingsaanbod, keuzevrijheid voor docenten en meer draagvlak. Dat zijn voor jou belangrijke aspecten bij het samenstellen van professionalisering voor je team. De proeverij is een laagdrempelige manier om dit in jouw team te bereiken. 

De proeverij heeft als doel om docenten inzicht te geven in de thema’s die je aanbiedt. Na de proeverij weten docenten wat ze kunnen verwachten en kunnen ze een weloverwogen beslissing maken op basis van hun leerbehoefte. Het gevarieerde keuzemenu is altijd op maat en in lijn met de visie van de school. Zo bied je keuzevrijheid, werk je aan draagvlak en verhoog je de motivatie. 

Een blijvende ontwikkeling, daar geloven wij in. Wij noemen dit duurzaam professionaliseren. Niet voor een eenmalige aanpassing, maar voor een permanente verandering in de onderwijspraktijk. Met de proeverij geven we een inkijkje in hoe wij dat doen: onze werkwijze. Belangrijke onderdelen daarvan zijn: onze duurzame filosofie, waarom wij voor die werkwijze kiezen en hoe dat er in de praktijk uitziet. 

De proeverij draagt bij aan het creëren van draagvlak. De schoolleider licht toe waarom er voor bepaalde thema’s is gekozen. Gekoppeld aan de langetermijndoelen van de school. Dit zorgt voor urgentie. De proeverij is een gezamenlijke start waarin het professionaliseringsprogramma wordt geïntroduceerd. Docenten maken een gemotiveerde keuze voor professionalisering die goed aansluit bij hun voorkeuren en leerbehoefte. Dit zorgt voor draagvlak.

Met de proeverij geven we inzicht in de inhoud van de verschillende modules (of trainingen) die we aanbieden. Zo weet je wat je aan het einde van de module geleerd hebt. Dit helpt docenten kiezen welke module ze (of training) gaan volgen. En omdat de werkwijze ook toegelicht wordt, weten ze wat ze kunnen verwachten. Dit zorgt voor juiste verwachtingen en een hoger rendement.