fbpx

Adviestoetsen

Supersnel gedetailleerd inzicht in het taal– en rekenniveau van studenten en leerlingen

De adviestoetsen taal en rekenen maken inzichtelijk waar de mogelijke vertragingen zitten vanuit de basisschool, onderbouw/bovenbouw van het voortgezet onderwijs of binnen het MBO. Door de gerichte feedback en feedforward bieden de adviestoetsen leerlingen bovendien de unieke mogelijkheid te leren van hun antwoorden. De adviestoetsen volgen de kaders van de referentieniveaus en zijn methode-onafhankelijk. Dé Adviestoets die precies doet wat je wilt dat hij doet. Voor docent én leerling.

SNEL

Afname in 50 minuten, op school of thuis

MAKKELIJK

Online afgenomen, automatisch nagekeken

OVERZICHTELIJK

Informatieve en overzichtelijke rapportages

Kijken
Bekijk hiernaast onze video voor een korte impressie van de adviestoetsen >>>

Formatieve evaluatie in een handomdraai

De taal- en rekenadviestoetsen bieden het gemak dat iedere docent zou mogen verwachten van eigentijdse onderwijstechniek. De toets past in een lesuur en wordt digitaal afgenomen en automatisch gecorrigeerd. Plaats- en tijdonafhankelijk. De rapportage biedt in één oogopslag alle informatie die een goede docent niet mag missen.

 

Evaluatie en rapportage op vakdomein én cognitief niveau
De toets signaleert waar leerlingen het goed doen of juist onderuit gaan. Breuken? Procenten? Tekstbegrip? Werkwoorden? Dat is handig om te weten, want dan kan er gerichte en persoonlijke actie worden ondernomen. De toets signaleert daarnaast met wat voor soort vragen leerlingen moeite hebben. Gaan kennisvragen goed of juist niet? Hoe zit het met eenvoudige toepassingsvragen? Of gaat het vooral goed of fout bij complexere toepassings- en inzichtsvragen? De gedetailleerde rapportage biedt praktische hulp voor een persoonlijk leeradvies.

Leren van de toets
Doordat iedere vraag en opdracht is voorzien van glasheldere remediërende feedback en feedforward kunnen leerlingen ook echt leren van de toets. De terugkoppeling per opdracht geeft de leerling aanwijzingen over wat er precies bevraagd wordt, over de mogelijke achtergrond van de benodigde kennis om de vraag te kunnen beantwoorden en over een denkbare oplossingsstrategie.

En wat dat betreft is de Taal- en Rekenadviestoets meer dan zomaar nog een toets. Het is een vorm van ‘lerend toetsen en toetsend leren.’

Investeer in uw onderwijs en maak gebruik van ons interessante kennismakingsaanbod

Maak dit schooljaar 20/21 nog kennis met de 1F-Taaladviestoets en 1F-Rekenadviestoets voor een combinatieaanbiedingsprijs van € 3,00 per leerling. De normale prijs is € 6,00 per leerling per jaar.

Zonder gedoe meteen aan de slag!

Neem contact op met onze adviseurs via advies@academy4learning.nl of vul hieronder het contactformulier in. 

Wanneer adviestoetsen inzetten

Hoeveel leerachterstand hebben onze nieuwe brugklassers met Taal en Rekenen? Waar zitten de vertragingen bij onze leerlingen? Welke leerlingen hebben extra hulp nodig en waarmee?

Met de adviestoetsen krijg je supersnel gedetailleerd inzicht in het taal- en rekenniveau van de leerlingen.

Adviestoetsen helpen met een volledige set toetsen, tooling en support!

  • Snel: in een lesuur af te nemen, thuis of op school.
  • Makkelijk: Direct inzetbaar, digitaal afgenomen en nagekeken. De toetsresultaten zijn voorzien van RTTI en worden direct ingelezen in het dashboard van RTTI-online.
  • Overzichtelijk: alles in één dashboard: resultaten per leerling, vergelijking met andere vakken en het landelijk gemiddelde.
Lerend toetsen en toetsend leren
Met de Taal- en Rekenadviestoetsen leren uw leerlingen van de toets door gerichte feedback en heldere uitleg.
  • Aanwijzingen over wát er precies in de vraag staat. Informatie over welke kennis nodig is om de vraag te kunnen beantwoorden en oplossingsstrategieën voor een goed antwoord.
  • Formatieve evaluatie in een handomdraai. De taal- en rekenadviestoetsen bieden het gemak dat iedere docent zou mogen verwachten van eigentijdse onderwijstechniek.
  • Informatieve en overzichtelijke uitleg en rapportage.

Signaleer én leer
In deze tijden van hybride onderwijs is het lastig voor docenten om te zien hoe hun leerlingen er voor staan. En als je weet waar ze staan, is het lastig om ze op afstand individueel te ondersteunen. 

Om snel en makkelijk te kunnen zien hoe het staat met de taal- en rekenprestaties van uw leerlingen biedt UitgeverijPlus met de Adviestoetsen Taal en Rekenen een prachtige oplossing, gebruik makend van de volledige toolset van RTTI-online als Dashboard en TestFox als toetssysteem. Hiermee wordt inzichtelijk waar de mogelijke vertragingen zitten. Door de gerichte feedback en feedforward leren leerlingen van hun antwoorden. 

Met name het geven van uitleg over het goede antwoord is zeer effectief (Kortekaas-Rijlaarsdam,et. al. (2020) Effecten van inhaal- en ondersteuningsprograma’s om onderwijsachterstanden in te halen: een eerste overzicht van internationale en Nederlandse literatuur. Vrije Universiteit: researchinstitute Learn!).

PO – VO – MBO

Formatieve evaluatie in een handomdraai
De adviestoetsen taal en rekenen maken inzichtelijk waar de mogelijke uitval en hiaten zitten voor PO, VO en MBO. Met de gerichte feedback en feedforward bieden de toetsen leerlingen bovendien de unieke mogelijkheid te leren van hun antwoorden. 

De taal- en rekenadviestoetsen bieden het gemak dat iedere docent zou mogen verwachten van eigentijdse onderwijstechniek. De toets past in een lesuur en wordt digitaal afgenomen en automatisch gecorrigeerd. Plaats- en tijdonafhankelijk. De rapportage biedt in één oogopslag alle informatie die een goede docent niet mag missen.

Leren van de toets
Doordat iedere vraag en opdracht is voorzien van glasheldere remediërende feedback en feedforward kunnen leerlingen ook echt leren van de toets. De terugkoppeling per opdracht geeft de leerling aanwijzingen over wat er precies bevraagd wordt, over de mogelijke achtergrond van de benodigde kennis om de vraag te kunnen beantwoorden en over een denkbare oplossingsstrategie.

En wat dat betreft is de Taal- en Rekenadviestoets meer dan zomaar nog een toets. Het is een vorm van ‘lerend toetsen en toetsend leren.’

Evaluatie en rapportage op vakdomein én cognitief niveau
De toets signaleert waar leerlingen het goed doen of juist onderuit gaan. Breuken? Procenten? Tekstbegrip? Werkwoorden? Dat is handig om te weten, want dan kan er gerichte en persoonlijke actie worden ondernomen. De toets signaleert daarnaast met wat voor soort vragen leerlingen moeite hebben. Gaan kennisvragen goed of juist niet? Hoe zit het met eenvoudige toepassingsvragen? Of gaat het vooral goed of fout bij complexere toepassings- en inzichtsvragen? De gedetailleerde rapportage biedt praktische hulp voor een persoonlijk leeradvies voor zowel PO, VO als MBO.

Uitgever

Van de bedenkers van RTTI: uitgeverijPlus
De Taal- en Rekenadviestoetsen zijn meer dan zomaar toetsen, ze geven advies waar je nog aan moet werken. Ze zorgen ervoor dat leerlingen ook leren van de toets door uitgebreide feedback en uitleg.

Lerend toetsen en toetsend leren
De Adviestoets Taal en de Adviestoets Rekenen voor het PO, VO en MBO. Een krachtige diagnose van de reken- en taalvaardigheid van leerlingen.

  • Aanwijzingen over wát er precies in de vraag staat.
  • Informatie over welke kennis nodig is om de vraag te kunnen beantwoorden.
  • Oplossingsstrategieën voor een goed antwoord.

Benieuwd hoe wij u kunnen ondersteunen, neem contact met ons op.

Meer over dit thema