fbpx

Feedback op je lessen: Zijn leerlingpercepties betrouwbaar?

In deze blog wordt onderzoek naar de validiteit van het Impact! instrument en de betrouwbaarheid van leerlingpercepties beschreven.

Het verzamelen van leerlingpercepties van leskwaliteit is een efficiënte manier om een beeld van de leskwaliteit van een docent krijgen. Daarom is de Impact! tool ontwikkeld: een digitaal feedbacksysteem waarmee leerlingen op hun smartphone, iPad of laptop feedback kunnen geven over jouw les die net geweest is. Maar zijn leerlingpercepties gemeten met de Impact! tool eigenlijk wel betrouwbaar? En meet je echt wat je wilt meten? In deze blog wordt onderzoek naar de validiteit van het Impact! instrument en de betrouwbaarheid van leerlingpercepties beschreven. 

Wat is validiteit en betrouwbaarheid?
De mate waarin een vragenlijst meet wat beweerd wordt, geeft antwoord op de vraag naar de validiteit. Met andere woorden, door de validiteit te onderzoeken kan worden bepaald of de vragenlijst meet wat je wilt meten (in ons geval leskwaliteit). De betrouwbaarheid van een vragenlijst wordt bepaald door de mate waarin deze onder vergelijkbare omstandigheden vergelijkbare resultaten oplevert. 

Beperkt gebruik
De betrouwbaarheid en validiteit van leerlingpercepties van leskwaliteit wordt nog vaak in twijfel getrokken. Daarom is het gebruik hiervan in de onderwijspraktijk nog beperkt, terwijl het een veelbelovende manier is om de kwaliteit van lessen te meten. Inzicht in de betrouwbaarheid en validiteit van leerlingpercepties van leskwaliteit en de relevantie ervan voor de praktijk kan bijdragen aan het wetenschappelijk debat over dit onderwerp. Ook kan dit het effectief gebruik van leerlingfeedback in het onderwijs bevorderen.

Onderzoek
In een periode van vier maanden heeft een aantal wiskundedocenten de Impact! tool in hun lessen gebruikt. Hiermee zijn leerlingpercepties van leskwaliteit verzameld bij verschillende docenten op verschillende tijdsmomenten. De analyses van de data zijn uitgevoerd in een Bayesiaans (psychometrisch) raamwerk.

Resultaten en conclusies
De analyses lieten zien dat de validiteit van het Impact! instrument goed is. De analyses lieten daarnaast zien dat de betrouwbaarheid van het Impact! instrument hoog is. De meeste variantie in scores wordt verklaard door de verschillende docenten, gevolgd door de verschillende leerlingen. Om hoog betrouwbare scores te behalen zijn echter wel voldoende meetmomenten nodig, in ieder geval drie. Bovendien heeft het aantal studenten geen invloed op de betrouwbaarheid van de scores over de kwaliteit van de les.

Wat betekent dit voor jou?
De Impact! scores van leerlingen zijn dus echt betrouwbaar en het instrument meet alle aspecten van een effectieve les. Dus: aan de slag met leerlingfeedback op je lessen! 

 

Module “Feedback op je lessen”
Wil je aan de slag met feedback op jouw lessen? Volg dan deze module. In de module geven leerlingen feedback over jouw les, maar ook een collega van jou.  Daarnaast geef jij zelf een oordeel over de les die je gegeven hebt. Zo ontstaat een rijk beeld van de kwaliteit van jouw les op basis waarvan je kunt werken aan verbetering.

Vragen of advies?
Neem contact op met onze adviseurs via advies@academy4learning.nl of vul het onderstaande formulier in. 

Hannah Bijlsma
Hannah Bijlsma is in 2014 afgestudeerd aan de Academische Opleiding tot Leraar Basisonderwijs in Groningen. Vervolgens heeft zij haar Master Onderwijskunde en de Research Master (Education & Development) afgerond. Ze werkt als onderwijsonderzoeker (PhD) aan de Universiteit Twente. Haar onderzoek gaat over leerlingpercepties van leskwaliteit en met meten van effectief leraarsgedrag (PO/VO/SO). Naast haar werk als onderzoeker staat Hannah voor de klas in het basisonderwijs (groep 3). In 2016 richtte zij de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs op en heeft vijf jaar de functie van voorzitter bekleed.

Benieuwd hoe wij u kunnen ondersteunen, neem contact met ons op.

Meer over dit thema