fbpx

Feedback op je lessen (startmodule)

Verbeter je les op basis van feedback

Uit onderzoek weten we dat feedback prestatie-verbeterend kan werken, maar het is niet altijd gemakkelijk om goede feedback over je lessen te ontvangen. Daarom is de module “Feedback op je lessen” ontwikkeld, waarbij het benutten van feedback over je lessen van leerlingen en collega’s centraal staat. Tijdens deze module geven jouw leerlingen en een collega aan het eind van een les feedback op de les die je net gegeven hebt. Dit doen ze met de digitale feedbacktool Impact!. De vragen in Impact! gaan over lesaspecten waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze het leren van leerlingen bevorderen. Op basis van alle informatie kun je verbeterpunten bepalen en met andere collega’s met behulp van de Impact! cyclus werken aan het verbeteren van leskwaliteit. 

 

Aan het einde van deze module:

  • Kun je de Impact! tool gebruiken om efficiënt feedback van leerlingen en een collega te verzamelen 

  • Kun je op basis van feedback op je les werken aan het verbeteren van je leskwaliteit

“Feedback op je lessen (startmodule)” is vormgegeven als een module, zo zorgen we voor de meest duurzame ontwikkeling. Docenten gaan, in meerdere bijeenkomsten, samen aan de slag en vertalen de theorie naar hun eigen dagelijkse praktijk. Dit thema kan ook in een aangepaste vorm worden aangeboden. Bijvoorbeeld als workshop, losse training of als onderdeel van een studiedag. 

Benieuwd hoe wij u kunnen ondersteunen, neem contact met ons op.

Meer over dit thema

gymles
Blog

‘Elke leerling moet zich competent kunnen voelen’

Falen omdat je valt of een hoge score omdat je… scoort. De ene leerling heeft meer aanleg voor de vaardigheden in de gymles dan de ander. Met een formatieve aanpak beoordeelt LO-docent Jan-Mark Janmaat van het Spaarne College in Haarlem tegenwoordig op ontwikkeling, inzet en proces in plaats van prestatie en product. Samen met Academy4Learning wil hij formatief handelen schoolbreed invoeren.

Naar artikel »