Feedback op je lessen (vervolgmodule)

Verbeter je les op basis van feedback

In de vervolgmodule van ‘feedback op je lessen’ ga je je verdiepen in het omzetten van de feedback op je les naar een concreet verbeterplan. Daarbij wordt door de trainer vooral voortgebouwd op de ervaringen en bevindingen uit de startmodule. Thema’s waar je aan kunt denken zijn: hoe je op een goede manier een les observeert, hoe je samen met collega’s aan een concreet verbeterplan werkt, en hoe je de verzamelde data kunt interpreteren en analyseren. Samen met de trainer bepaal je welke thema in deze vervolgmodule de (meeste) aandacht krijgt. Op basis van alle nieuwe informatie doorloop je opnieuw de Impact! cyclus en werk je aan het verbeteren van leskwaliteit.

 

Aan het einde van deze module:

  • Kun je de verzamelde data interpreteren en analyseren om deze om te zetten naar concrete verbeteringen

  • Kun je op opbouwende wijze een lesobservatie bij een collega uitvoeren

  • Kun je een concreet verbeterplan opstellen om verder te werken aan de leskwaliteit 

“Feedback op je lessen (vervolgmodule)” is vormgegeven als een module, zo zorgen we voor de meest duurzame ontwikkeling. Docenten gaan, in meerdere bijeenkomsten, samen aan de slag en vertalen de theorie naar hun eigen dagelijkse praktijk. Dit thema kan ook in een aangepaste vorm worden aangeboden. Bijvoorbeeld als workshop, losse training of als onderdeel van een studiedag. 

Benieuwd hoe wij u kunnen ondersteunen, vraag een gratis adviesgesprek aan.

Meer over dit thema