fbpx

Ondersteuning bij het realiseren van een effectieve interne academie

Zet de interne schat aan kennis, ervaring en expertise in om de onderwijskwaliteit verder omhoog te brengen.

Professionals op scholen en in onderwijsinstellingen hebben samen een schat aan kennis en expertise. En of die professionals docenten zijn, schoolleiding of onderwijsondersteunend personeel, ze zijn allemaal expert op hun eigen gebied. Voor veel scholen en onderwijsinstellingen is die aanwezige schat aan kennis een belangrijke reden om een interne academie op te richten. Kennis kunnen delen en elkaars expertise inzetten om te groeien als professional of als team is heel waardevol. Het komt de onderwijskwaliteit echt ten goede. 

Maar het samenbrengen van kennis alleen is niet voldoende. Om binnen de muren van school of onderwijsinstelling een lerende cultuur te realiseren – om echt bij te dragen aan een leven lang leren – moeten er strategische en organisatorische keuzes worden gemaakt. 

Academy4Learning ondersteunt scholen en onderwijsinstellingen bij het realiseren en implementeren van een interne academie. Dit doen we natuurlijk op maat om optimaal aan te kunnen sluiten bij de school of onderwijsinstelling, maar altijd met de dagelijkse praktijk en duurzame professionalisering als uitgangspunten. 

De beweegredenen om een interne academie op te zetten kunnen per school of instelling verschillen. Je kunt de academie, bijvoorbeeld, zien als een belangrijk instrument om strategisch beleid te concretiseren in gedrag van de medewerkers. Het kan veranderprocessen in gang zetten én bewegend houden. Een interne academie kan mogelijkheden creëren en een cultuur realiseren waarin professionalisering en ontwikkeling niet ad hoc wordt aangeboden, maar structureel – en hierdoor veel effectiever iss. 

Een belangrijk argument om professionalisering via een interne academie te faciliteren, is de mogelijkheid om de praktische situatie en het DNA van de school of instelling te verweven in het aanbod. Kort door de bocht: de behoefte van professionals en wat er speelt op de school of in de instelling is bekend en er kan een aanbod worden ontwikkeld wat hier naadloos op aansluit.  

Een interne academie is in veel gevallen ook van de professional zelf – mogelijk geeft hij trainingen aan zijn collega’s of volgt hij trainingen bij hen – dit vergroot het eigenaarschap en het gevoel van verantwoordelijkheid. Naast een goede organisatie is dit een van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle interne academie: het eigenaarschap van de professional op het leren. 

Academy4Learning ondersteunt onder andere bij het schrijven van het professionaliseringsbeleid, omgang met het leermanagementsysteem (LMS), vormgeving en opbouwen van het curriculum, motivatie van deelnemers, samenwerking met andere scholen en instellingen en of het trainen van de professionals die de workshops of trainingen gaan verzorgen binnen de academie. 

Onze adviseurs presenteren u met veel plezier onze filosofie op het gebied van duurzame scholing en een interne academie.

Benieuwd hoe wij u kunnen ondersteunen, neem contact met ons op.

Meer over dit thema