fbpx

Een leven lang leren, ook in het onderwijs

"Leraren hebben recht op 83 klokuren om aan hun nascholing te besteden. Veel leraren zijn zich niet bewust van dit persoonlijke budget en de budgetten blijven dan ook vaak onbenut."

Onderwijs is bij uitstek een plek waar leren centraal staat en dan met name het leren van leerlingen of studenten. Waar leraren de hele dag bezig zijn met de leerbehoefte van hun leerlingen of studenten, vergeten ze soms hun eigen ontwikkeling. Groeien lijkt vooral te gelden voor leerlingen of studenten, niet per se voor leraren zélf. Veel scholen en onderwijsinstellingen zijn inmiddels bezig om ook het leren van hun personeel vorm te geven. Aangejaagd door ‘een leven lang leren’ werken zij naar een lerende cultuur in hun organisatie.

Scholingsbudget
De roep om meer nascholing van leraren is niet nieuw. Al jaren hebben leraren vanuit de onderwijs-CAO een persoonlijk professionaliseringsbudget. Als leraar mag je zelf kiezen hoe je dit besteedt. In het voortgezet onderwijs heeft iedere werknemer een scholingsbudget van €600 (zowel onderwijspersoneel als onderwijsondersteunend personeel). Daarnaast hebben ze recht op 83 klokuren om aan hun nascholing te besteden. Veel leraren zijn zich niet bewust van dit persoonlijke budget en de budgetten blijven dan ook vaak onbenut.

Het persoonlijke budget is overigens niet bedoeld voor schoolbrede professionalisering, daarvoor zijn andere budgetten beschikbaar. Voorbeelden van schoolbrede professionalisering is een studiedag over een thema dat goed aansluit bij de visie of de ontwikkeling van de school. Deze verplichte nascholing dient bovendien volledig door de school bekostigd en gefaciliteerd te worden (in tijd en geld). Dit staat dus los van het persoonlijke scholingsbudget en -uren.

Verplichting
In sommige sectoren wordt nascholing van de medewerkers verplicht om hen zo verder te laten ontwikkelen. Denk aan juristen die verplichte nascholing moeten volgen en hiervoor punten moeten halen. In het onderwijs is deze verplichting er niet. Hiertoe is een poging gedaan met het Lerarenregister, maar dit is vanwege te weinig draagvlak in de ijskast gezet. Scholen mogen dus zelf bepalen hoe zij de professionalisering van hun medewerkers vormgeven. Soms gebeurt dit door verplichte nascholing, waarbij het hele team dezelfde training volgt. Andere scholen bieden een gevarieerd cursusaanbod waarop leraren zich kunnen inschrijven, soms via een (interne) academie van de school of stichting.

Effectief besteden
Dat het professionaliseringsbudget persoonlijk is, betekent niet dat je het als schoolleider moet negeren. Persoonlijke ontwikkeling is altijd een goed idee, juist met oog op ‘een leven lang leren’. Bovendien maken leraren samen met collega’s van de onderwijsondersteuning sámen een organisatie waar leren en ontwikkelen voor iedereen centraal zou moeten staan. Dus ook voor de medewerkers. Als schoolleider kun je dit op positieve wijze stimuleren en aanmoedigen. Bijvoorbeeld door zelf cursussen te volgen en nascholing op te nemen in het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van je collega’s.

Maar hoe doe je dat op een duurzame wijze? Wij geloven dat losse en eenmalige scholing op de lange termijn weinig of zelfs geen effect heeft. Als je wilt dat leren substantieel bijdraagt aan het onderwijs en ontwikkeling van mensen, dien je het te verankeren. Juist in het onderwijs waar veel ‘solitair’ gewerkt wordt, is kennisdeling van cruciaal belang. Wij geven dit vorm door onze modules, waarbij onder andere een concrete praktijkopdracht, reflectie en kennisdeling centraal staan. Door verschillende (keuze-)modules aan te bieden, kun je je collega’s stimuleren om te blijven leren en tegelijkertijd de persoonlijke budgetten aan te spreken. Vooral door de onderwerpen te koppelen aan de langetermijndoelen (ofwel: visie) van jouw organisatie.

Benieuwd hoe wij je kunnen ondersteunen? Onze adviseurs staan voor je klaar. We helpen je graag!

 

 

Vragen of advies?
Neem contact op met onze adviseurs via advies@academy4learning.nl of vul het onderstaande formulier in. 

Felmen Schinkel
Felmen Schinkel
Onderwijskundig vormgever

Benieuwd hoe wij u kunnen ondersteunen, neem contact met ons op.

Meer over dit thema