fbpx

Nationaal Programma Onderwijs

Waar hebben we het over?

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een subsidieregeling vanuit de overheid. Het is erop gericht is om de vertragingen – ontstaan door schoolsluitingen in de coronaperiode – in te halen. Deze vertragingen kunnen op verschillende niveaus plaatsvinden, te weten: cognitief, sociaal-emotioneel en welbevinden. Per leerling komt de subsidie neer op minimaal €700 per leerling in het schooljaar 2021-2022. Scholen met grotere achterstanden of risico daarop, kunnen meer ontvangen.

 

Om aanspraak te maken op de subsidie heeft het ministerie van OCW een aantal stappen bepaald:

  • Schoolscan en analyse
  • Interventies kiezen van menukaart
  • Schoolprogramma opstellen

 

Je start met het inventariseren van de achterstanden op schoolniveau. De achterstanden breng je in kaart op drie verschillende niveaus: cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen. Hierbij gebruik je bij voorkeur reeds beschikbare informatie of systemen. Zoals toetsen, enquêtes of gesprekken (tussen leraar, ouders en/of leerlingen). Na deze schoolscan breng je als school in kaart welke thema’s of onderwerpen de aandacht vereisen. Op basis van een paar focuspunten kun je concrete interventies kiezen.

 

Als tweede stap kies je interventies van de menukaart. De interventies zijn gelabeld met drie indicatoren: de effectiviteit, hoeveelheid bewijs en kosten. Op basis van de schoolscan en focuspunten, kies je interventies die passen bij jou school en de ontwikkeling die je wilt inzetten. Hoewel de interventies gericht zijn op het wegwerken van de achterstanden, pleiten de ministers Slob en Van Engelshoven voor een duurzaam effect op de onderwijskwaliteit. Zie ook ons artikel [link invoegen].

 

Tot slot giet je de interventies die je als school gaat inzetten in een zogenoemd schoolprogramma. Dit kun je zien als een plan van aanpak. In het schoolprogramma beschrijf je de conclusies uit de scan, de doelstellingen die hieruit voortvloeien, en de gekozen aanpak. Het schoolprogramma kun je als addendum toevoegen aan het schoolplan. Let op: dit is tevens je financieringsverantwoording. Het schoolprogramma wordt dus gebruikt om te bepalen of je recht hebt op subsidie.

 

NPO en Academy4Learning

Academy4Learning ondersteunt scholen en leraren bij schoolbrede professionalisering ten aanzien van onderwijsvernieuwing. Denk hierbij aan formatief evalueren, effectieve feedback, werken vanuit leerdoelen en digitale geletterdheid. Praktijkgerichte en duurzame onderwijsverandering staan voor ons centraal. Dit sluit goed aan bij de doelstellingen van het NPO. Naast het wegwerken van de vertragingen beschrijven de ministers van OCW namelijk dat de subsidies aanzet moeten geven voor en duurzame ontwikkeling in het onderwijs (zie ook deze brief met nadere uitwerking aan de kamer).

 

Met ons aanbod ondersteunen wij scholen om een duurzame verandering in te zetten op onderwijskundige, digitale of pedagogische ontwikkeling.  Hiervoor bieden wij verschillende vormen van ondersteuning, van modules en trainingen tot inspiratiesessies en coaching. Lees hier wat wij voor jou kunnen betekenen [link naar onze menukaart].

Vragen of advies?
Neem contact op met onze adviseurs via advies@academy4learning.nl of vul het onderstaande formulier in. 

Felmen Schinkel
Felmen Schinkel
Onderwijskundig vormgever

Benieuwd hoe wij u kunnen ondersteunen, neem contact met ons op.

Meer over dit thema

Podcast

Een pleidooi voor optimisme

In aflevering 23 van onze podcast voor docenten, Dit gaat van jullie eigen tijd af, onderzoeken we wat we leerlingen en studenten mee willen geven. Hoe zwaar de afgelopen periode was? Of hoeveel veerkracht we samen toonden?

Naar artikel »