fbpx

Professionaliseren is urgenter dan ooit

Docenten zijn professionals. Het is belangrijk dat zij zich blijven door ontwikkelen. In een tijd vol veranderingen en vernieuwingen is dat best een uitdaging. Maar als we willen dat docenten duurzaam inzetbaar zijn en tot hun pensioen bevlogen en gezond voor de klas staan, is die professionalisering wél een must.

Waarom juist nu professionaliseren?

Trends en veranderingen zijn van alle tijden. Toch staat het serieus aan de slag gaan met de deskundigheidsbevordering van docenten steviger dan ooit op ieders agenda. Omdat meer deskundige docenten aantoonbaar bijdragen aan de verbetering van de onderwijskwaliteit, gaat de Onderwijsinspectie ook extra aandacht hebben voor professionele ontwikkeling van het personeel. En ook binnen het regeerakkoord 2022 staat (bij)scholing en het bevorderen van die ontwikkeling hoog op de agenda. Sterker nog: de regering investeert structureel €800 miljoen per jaar in goede en voldoende leraren en schoolleiders.

Nieuwe uitdagingen

Dat is geen onnodige investering als je bedenkt waar het onderwijs vandaag de dag mee te maken krijgt. Wie al even rondloopt in het onderwijsveld, weet dat de ontwikkelingen zich elkaar de afgelopen tijd snel opvolgen. De samenleving verandert in rap tempo en die veranderingen hebben invloed op de onderwijsinhoud, de wijze waarop onderwijs wordt gegeven, de samenstelling van klassen en de schoolorganisatie. Hoe gaan docenten de komende jaren aan de slag met het veranderende curriculum? Hoe krijgen ze beter zicht op de kwaliteit van het onderwijs en hoe gaan ze om met bijvoorbeeld digitalisering? Allemaal vragen die nieuwe kennis en vaardigheden vereisen.

Duurzame inzetbaarheid

Professionalisering van het personeel staat in de meeste sectoren bovenaan de prioriteitenlijst. Docenten daarentegen laten zich volgens de Staat van het Onderwijs nauwelijks bijscholen en al helemaal niet op structurele basis. Dat is best vreemd als je bedenkt dat scholen organisaties zijn waar ontwikkelingen en trends in de samenleving direct een rol spelen. Docenten willen hun leerlingen goed voorbereiden op de wereld van nu en de toekomst. Dat kan alleen als de docenten ook over accurate kennis en vaardigheden beschikken. Er heerst een gedachte dat al die scholingsactiviteiten zonde van de kostbare tijd zijn: een docent in de schoolbank is een klas zonder leraar. Waarom deze gedachte niet klopt? Omdat de effecten van professionalisering op de langere termijn voor de school veel groter zijn dan die paar uur afwezigheid op de korte termijn. Professionalisering is enorm goed voor de kwaliteit van het onderwijs. Het verlaagt bovendien de werkdruk, als je immers iets beter kan, kost het minder tijd en moeite. Professionalisering voorkomt routine en sleur, het gevoel niet meer mee te komen en langdurige of vroegtijdige uitval. En dat is belangrijk, want het onderwijs is één van de belangrijkste sectoren in onze maatschappij. Daar moeten we in investeren!

Waar te beginnen?

Investeren in professionalisering zou vanzelfsprekend moeten zijn. Het moet een vaste plek krijgen. Niet alleen een incidentele cursus of een training, maar een structurele aanpak. Maar waar begin je? Welke kennis en vaardigheden zijn nu precies onmisbaar voor leraren anno 2022? Allereerst digitale vaardigheden. Leerlingen van nu groeien op in een vergaande gedigitaliseerde wereld en zullen daarin hun weg moeten vinden. Dat vraagt om digitaal vaardige docenten die op de hoogte zijn en blijven van de razendsnelle technologische ontwikkelingen. Ondertussen verandert de rol van de docent van vooral vakinhoudelijk naar meer coachend. Hoe geef je leerlingen meer eigenaarschap en regie over hun leerproces? Hoe verschuift je aandacht van klassikaal naar het individu? Dat kunnen docenten leren, oefenen en trainen.

Een leven na corona

De afgelopen coronajaren hebben een behoorlijke impact op het onderwijs en de leerlingen gehad. De effecten van de pandemie zijn uitgebreid in kaart gebracht en voor de meeste onderwijsprofessionals zijn deze uitkomsten niet verrassend. Leerlingen zijn somber, hebben problemen met motivatie, concentratie en ervaren een gebrek aan (sociale) binding en contact. Het beeld is herkenbaar. De coronamaatregelen hebben de scholen gedwongen om het onderwijs anders in te richten. Dat is ook positief! Zo zagen schoolbesturen de coronaperiode als springplank naar meer flexibiliteit en maatwerk en betekenden de lockdowns voor veel docenten een stoomcursus digitaal lesgeven. De uitdaging is om deze opgedane kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen. Terug naar de oude situatie is niet wenselijk, dat concludeerde ook de Onderwijsinspectie in ‘De Staat van het Onderwijs 2021’. Het onderwijs heeft laten zien vol in beweging te zijn, en daarvoor is professionalisering de sleutel.

Doorpraten over professionaliseringsbeleid en hoe wij hierbij kunnen ondersteunen? Neem contact op met onze adviseurs via onderstaande formulier of via advies@academy4learning.nl

Interview: De OnderwijsRedactie

Benieuwd hoe wij u kunnen ondersteunen, neem contact met ons op.

Meer over dit thema

Blog

Digitalisering van ons bewegingsonderwijs

De wereld van sport en bewegen en de digitale wereld weten elkaar niet altijd te vinden. Toch kunnen deze twee werelden elkaar enorm versterken, ook in de les LO. Erwin Visser begeleidt als adviseur en trainer scholen en collega’s tijdens dit uitdagende proces.

Naar artikel »