fbpx

RTTI – een introductie

RTTI toont waarom de ene zes de andere niet is en of een leerling beter moet leren of meer uitleg nodig heeft voor het vertalen van de stof.

RTTI is een taxonomie – ontwikkeld door onderwijsbureau DocentPlus – met vier cognitieve niveaus: Reproductie, Training, Transfer en Inzicht. Door de lesstof aan te bieden op deze cognitieve niveaus maak je het leren inzichtelijk en ondersteunt het docenten en leerlingen om het leerproces vorm te geven. Afhankelijk van het niveau waar een leerling goed op scoort of juist op uitvalt, kun je als docent strategieën aanreiken om het leren te bevorderen (feedback en feedforward). Een voorbeeld. Als een leerling goed scoort op Inzicht-vragen, maar uitvalt op Reproductie-vragen, kun je leerlingen een strategie aanreiken om reproductie vragen vanuit inzicht te leren (zie hier een voorbeeld?). RTTI is (daarom?) een veelgebruikt instrument om formatief evalueren vorm te geven. Het stelt docenten namelijk in staat om (toets)resultaten van leerlingen te gebruiken als startpunt van het leren (meer over FE?).

 

Naast RTTI is OMZA de andere kant van dezelfde medaille. OMZA staat voor vier gedragsindicatoren: Organisatie, Meedoen, Zelfvertrouwen en Autonomie.  Het is gedrag van leerlingen dat een relatie heeft met de vier cognitieve niveaus. Zo kan het zijn dat leerlingen die laag scoren op Reproductie, bijvoorbeeld niet in hun agenda hebben gezet wat ze moeten leren of hun aantekeningen kwijt zijn. Zo kun je als docent leerlingen die moeite hebben met Reproductie, helpen bij het ordenen van aantekeningen of met het vastleggen van leerwerk in hun agenda. Let wel: er hier sprake van een correlatie, geen één-op-één verband. Het kan dus helpen, maar het één zorgt niet noodzakelijkerwijs voor het ander.

Benieuwd hoe wij u kunnen ondersteunen, neem contact met ons op.

Meer over dit thema