fbpx

RTTI-toets invoeren en analyseren (2)

Toetsresultaten bieden bij uitstek informatie over het leren en ontwikkelen van leerlingen. In deze module gebruik je daarom de toetsresultaten van je leerlingen voor twee doelen.

Toetsresultaten bieden bij uitstek informatie over het leren en ontwikkelen van leerlingen. In deze module gebruik je daarom de toetsresultaten van je leerlingen voor twee doelen. Allereerst gebruik je de resultaten formatief, zodat je leerlingen verder helpt in hun leerproces. Als tweede gebruik je toets formatief voor jezelf en de vakgroep. Je kunt namelijk zien hoe leerlingen scoren en wat dit betekent voor de kwaliteit van de toets en toetsvragen.  Samen met je vakgroep werk je aan één of beide doelen. 

Aan het einde van de module:

  • Kun je de automatische RTTI-analyse inzetten om leerlingen verder te helpen in hun leerproces
  • Kun je de kwaliteit van de bestaande toets verhogen door samen met je vakgroep de resultaten te evalueren
  • Kun je aan de hand van de toetsresultaten een concrete verbeteractie(s) formuleren en doorvoeren

“RTTI-toets invoeren en analyseren (2)” is vormgegeven als een module, zo zorgen we voor de meest duurzame ontwikkeling. Docenten gaan, in meerdere bijeenkomsten, samen aan de slag en vertalen de theorie naar hun eigen dagelijkse praktijk. Dit thema kan ook in een aangepaste vorm worden aangeboden. Bijvoorbeeld als workshop, losse training of als onderdeel van een studiedag. 

Benieuwd hoe wij u kunnen ondersteunen, neem contact met ons op.

Meer over dit thema