RTTI

Het leerproces van de leerling is cruciaal, ook tijdens en na afstandsonderwijs. Formatief evalueren is een veel gehoorde manier om het leerproces van leerlingen en de doelen in kaart te brengen. Om dat doel te bereiken is RTTI een hulpmiddel wat jou als docent kan ondersteunen om dit formatieve proces vorm te geven.
Ben je benieuwd wat RTTI bij jou op school en voor jouw les kan betekenen, neem dat contact op met Hanh Nguyen. Mailen kan via hanh.nguyen@academy4learning.nl, bellen via 06 12 11 72 57.

Webinar
De sheets inzien of downloaden kan hier.

RTTI, OMZA en het coderen vanuit leerstof en leerdoel
Hieronder zie twee posters die op overzichtelijke wijze uitleg geven over RTTI, OMZA en het coderen.
(Klik op de poster voor een grotere afbeelding.)

RTTI Leerdoelenkaart
Leerdoelenkaarten kun je gebruiken om leerlingen feedup te geven en om te differentiëren. Voor leerlingen breng je de leerdoelen heel concreet in kaart. Dat motiveert en maakt reflectie mogelijk. Bovendien kan je als docent praktisch differentiëren, zonder dat het heel veel werk is. Leerlingen kunnen naast de kernopdrachten die opdrachten en ondersteuning kiezen die hen helpen om het leerdoel te behalen. (Klik op de leerdoelenkaart hieronder voor een groter voorbeeld.)