Training Microsoft Teams Gevorderd

De samenwerkingstool voor in de klas

Laat leerlingen in klassenteams op een moderne, uitdagende en digitale manier samenwerken met Microsoft Teams Gevorderd.

Microsoft Teams Gevorderd

Wat

Gebruik Microsoft Teams ook in de klas! Faciliteer projectgroepjes en stimuleer samenwerkend leren. Met ‘de klassenteams’ werken leerlingen op een moderne, uitdagende en digitale manier samen, zo sluit de werkwijze aan bij de belevingswereld van de leerling. Door leerlingen binnen een klassenteam te laten samenwerken, kunnen ze tegelijk aan documenten werken en communiceren via Teams. Bovendien kun jij als docent binnen Teams het proces monitoren. Zo kun je zien wat er besproken wordt en kun je documenten en video’s delen ter ondersteuning en verdieping.

Deze training noemen wij ook wel een module. Een module is opgebouwd uit een training op locatie, een aantal werkbijeenkomsten, een webinar en aanvullende informatie en opdrachten die via ons online platform beschikbaar zijn. Voor de trainingen en webinars maken we gebruik van experts in het onderwijs. Zij zijn zelf docent of docent geweest. Meer weten over onze visie en manier van professionaliseren? Lees meer.

Geschikt voor

Deze module is geschikt voor zowel individuele als schoolbrede professionalisering en duurt ongeveer 5 weken. Om voorafgaand de digitale vaardigheden in kaart te brengen, raden wij je aan de nulmeting digitale geletterdheid af te nemen. We creëren hiermee inzicht in de aanwezige kennis, vaardigheden en attitude in het team.

Resultaat

Aan het einde van deze module weet de docent:

  • Hoe je Microsoft Teams in de les kan gebruiken
  • Hoe je leerlingen opdrachten kunt laten inleveren
  • Hoe je opdrachten kunt nakijken en van feedback voorzien
  • Hoe je externe apps in Teams kunt toevoegen, zoals OneNote.

Duur

Vijf sessies van 1-3 uur verspreid over ongeveer 5 weken

Vraag een gratis adviesgesprek aan voor je team

Onze partners