Training Verkennen van een (nieuw) device

Van een iPad tot Dell computer

Leer in een handomdraai de basisvaardigheden van jouw device.

Verkennen van een (nieuw) device

Wat

Op scholen wordt steeds vaker digitaal lesmateriaal ingezet en leerlingen hebben vaak beschikking over een (eigen) device. Dit vraagt ook wat van de ict-vaardigheden van jou als docent. Zijn leerlingen misschien veel vaardiger dan jij? Is dat erg? Hoe kun je toch met vertrouwen een device in gebruik nemen en hierdoor de meerwaarde van het device benutten? Daar helpen we je bij in deze module!

Deze training noemen wij ook wel een module. Een module is opgebouwd uit een training op locatie, een aantal werkbijeenkomsten, een webinar en aanvullende informatie en opdrachten die via ons online platform beschikbaar zijn. Voor de trainingen en webinars maken we gebruik van experts in het onderwijs. Zij zijn zelf docent of docent geweest. Meer weten over onze visie en manier van professionaliseren? Lees meer.

Geschikt voor

Deze module is geschikt voor zowel individuele als schoolbrede professionalisering en duurt ongeveer 5 weken. Om voorafgaand de digitale vaardigheden in kaart te brengen, raden wij je aan de nulmeting digitale geletterdheid af te nemen. We creëren hiermee inzicht in de aanwezige kennis, vaardigheden en attitude in het team.

Resultaat

Aan het einde van deze module:

  • Ken je basisbegrippen ICT zoals browser en url
  • Weet je hoe je het device aan het digibord koppelt
  • Kun je nieuwe apps veilig en goed installeren
  • Kun je sterke wachtwoorden maken en data veilig opslaan

Duur

Vijf sessies van 1-3 uur verspreid over ongeveer 5 weken

Vraag een gratis adviesgesprek aan voor je team

Onze partners