fbpx

Privacy Academy4Learning

 

Algemeen

Dit is de privacy verklaring van Academy4Learning (“A4L”). A4L is een handelsnaam van Van Dijk Innovatie B.V. VanDijk Innovatie maakt onderdeel uit van The Learning Network B.V, andere groepsvennootschappen/handelsnamen zijn bijvoorbeeld Van Dijk, Studers, Studystore en Studieshop.be. Ook als u klant bent van A4L maken wij gebruik van de diensten van andere vennootschappen binnen onze groep.

In deze privacy verklaring is beschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld.

Deze website is bedoeld voor docenten en medewerkers van scholen.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Verantwoordelijk is: Van Dijk Innovatie B.V., Dieselstraat 1, 8263 AE Kampen, Postbus 23, 8260 AA Kampen. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 8214475

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zeggen iets over u, het zijn gegevens die direct of indirect in relatie kunnen worden gebracht met uw persoon. Bij gebruik van bijvoorbeeld deze website verwerkt A4L de persoonsgegevens voornaam, achternaam, school(locatie) en email-adres.

Voor welke doeleinden gebruiken wij persoonsgegevens?

 1. Gebruik

Wij gebruiken uw gegevens om u toegang te verlenen tot de digitale leeromgeving van A4L en ontwikkeltrajecten voor u op maat aan te kunnen beiden. aNewSpring levert hiertoe de technologie, A4L verzorgt de inhoud.

 1. Marketingactiviteiten

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. Bijvoorbeeld, als u een product of dienst bij ons bestelt, kunnen wij u informeren over gelijke of vergelijkbare producten of diensten die wij aanbieden. Ook informeren wij u over activiteiten via (digitale) nieuwsbrieven.

 1. Verbeteren van producten en diensten

Wij gebruiken persoonsgegevens voor managementrapportages, om de producten en diensten van onze ondernemingen verder te ontwikkelen, de kwaliteit er van te kunnen verbeteren en om de strategieën van haar ondernemingen te kunnen bepalen.

 1. Onderzoek en analyse

Geanonimiseerde gegevens worden door ons gebruikt voor onderzoek en analyse met het doel onze kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Op basis waarvan verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij mogen uw persoonsgegevens niet zomaar opvragen of gebruiken, dat doen wij alleen als er een grondslag voor is. Wij maken gebruik van de volgende grondslagen:

 • Uitvoering van overeenkomst

Om werken met het A4L-portaal mogelijk te maken, worden persoonsgegevens gedeeld met externe partijen, zoals met aNewSpring.

 • Gerechtvaardigd belang

We houden u via e-mail op de hoogte van ontwikkelingen bij A4L.

 • Toestemming

In sommige situaties vragen wij omtoestemming voor het gebruik van uw gegevens. Hebt u toestemming gegeven? Dan kunt u deze altijd intrekken.

Delen van uw persoonsgegevens met anderen

Er zijn situaties waarin wij uw persoonsgegevens aan anderen verstrekken. Dat doen wij aan partners en gelieerde vennootschappen, die betrokken zijn bij onze dienstverlening.

Met deze partijen spreken wij duidelijk af hoe zij met de persoonsgegevens moeten omgaan en zij mogen de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verstrekt.

 • Hosting van de online platformen

Wij maken gebruik van de diensten van platfom aNewSpring, die ook zorgt voor hosting van servers waar de  gegevens van de gebruikers worden opgeslagen.

 • Factuaratie, incassering van betalingen en creditscoring

Wij maken gebruik van betalingsproviders, banken en incassopartners.

 • Marketingactiviteiten

Wij maken gebruik van online softwareapplicaties van partners, zoals voor webinars en de podcast.

Beveiliging en bewaren van uw persoonsgegevens

Wij gaan uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij hebben een actief protocol datalekken dat voldoet aan de wettelijke vereisten.

Hoe bepalen wij hoe lang wij uw gegevens bewaren?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verwerken daarvan voor de doelen zoals hiervoor beschreven. De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens. In andere wetten kunnen wél minimale bewaartermijnen staan, waar wij rekening mee moeten houden. Uw gegevens worden verwijderd en anders geanonimiseerd uiterlijk na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn, in beginsel maximaal twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd.

Welke rechten heeft u?

 1. Inzage

U heeft het recht inzicht te vragen van de gegevens die wij van u gebruiken.

 1. Rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u ons vragen uw gegevens te wijzigen.

 1. Verwijdering

U kunt ons vragen uw gegevens te wissen. We kunnen hier overigens niet altijd aan voldoen en we hoeven het ook niet altijd toe te staan. Bijvoorbeeld als we op grond van de wet verplicht zijn uw gegevens te bewaren.

 1. Beperking

U kunt ons in bepaalde situaties ook vragen tijdelijk het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

 1. Dataportabiliteit

U heeft het recht om bij ons de gegevens op te vragen die u aan ons heeft gegeven en die wij geautomatiseerd opslaan voor de uitvoering van een overeenkomst. Dat mag alleen als we uw gegevens verwerken op basis van toestemming of op basis van de overeenkomst die wij met u hebben.

 1. Direct marketing

U heeft het recht van verzet tegen direct marketing. Wil u geen aanbiedingen voor onze producten en diensten meer ontvangen? Dan kunt u zich hiervoor altijd afmelden via een link in de nieuwsbrief. Daarnaast is afmelden ook mogelijk via 088 40 50 570 dan wel via info@academy4learning.nl.

Onze contactpersoon voor uw vragen over privacy

U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft over deze privacy verklaring. Dit kunt u het beste doen door een e-mail te sturen naar privacy@thelearningnetwork.nl.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris gegevensbescherming, die is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@thelearningnetwork.nl.

Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 Cookies

Wij maken gebruik van cookies op de websites www.academy4learning.nl. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies worden niet gebruikt om privégegevens van uw computer te halen of wachtwoorden te achterhalen. Er bestaan verschillende soorten cookies.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van de website en onze diensten.

Hieronder leest u meer over de cookies die we gebruiken en voor welke doeleinden.

Functionele cookies: hiermee zorgen wij ervoor dat de website site naar behoren functioneert. Functionele cookies worden onder andere ingezet voor:

 • Het onthouden van informatie die u op diverse plaatsen hebt ingevuld zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren.
 • Het opslaan van voorkeuren zoals taal, locatie etc.
 • Het afstemmen van de formaat van uw browser op de resolutiegegevens van uw scherm.
 • Het mogelijk maken om te reageren op onze site.

Statistieken/analyse cookies: om onze site goed af te stemmen en zo gemakkelijk mogelijk te maken gebruiken wij Google Analytics. Via dit programma kunnen wij zien waar bezoekers eventueel vastlopen, zodat verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Wij gebruiken statistieken cookies voor:

 • Bijhouden van het aantal bezoekers op de site
 • Bijhouden van de tijdsduur dat uw onze website bezoekt
 • Bijhouden welke pagina’s er bezocht worden
 • Het optimaliseren van de website

Wie is verantwoordelijk voor de cookie verklaring?

Van Dijk Innovatie B.V., Dieselstraat 1, 8263 AE Kampen, Postbus 23, 8260 AA Kampen.

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 8214475

 

Wijziging van de Privacy Verklaring
Wij kunnen de informatie in deze privacy verklaring aanpassen als er wijzigingen zijn in de regelgeving of in onze werkwijze. Wij raden u daarom aan om deze pagina regelmatig (opnieuw) te lezen om op de hoogte te blijven.