fbpx

Training Differentiëren

Zet elke leerling in zijn kracht

Leer op welke manier en op welk niveau je tegemoet kunt komen aan de verschillen binnen je klas.

Differentiëren

Wat?

Als docent ben je continu bezig met het maken van beslissingen. Elke minuut van de les ben je alert om je leerlingen te bieden wat ze nodig hebben. Je peilt voortdurend wat leerlingen al begrijpen en kunnen. Het tegemoetkomen aan deze verschillen tussen leerlingen is dus iets wat iedere docent in meer of mindere mate expliciet doet. In de module differentiëren brengen we dit een stapje verder. Zo leer je op welke manieren en op welke niveaus je tegemoet kunt komen aan verschillen. Daarnaast bespreek je met collega’s hoe zij differentiëren vormgeven.

Deze training noemen wij ook wel een module. Een module is opgebouwd uit een training op locatie, een aantal werkbijeenkomsten, een webinar en aanvullende informatie en opdrachten die via ons online platform beschikbaar zijn. Voor de trainingen en webinars maken we gebruik van experts in het onderwijs. Zij zijn zelf docent of docent geweest. Meer weten over onze visie en manier van professionaliseren? Lees meer.

Geschikt voor

Deze module is geschikt voor zowel individuele als schoolbrede professionalisering en duurt ongeveer 5 weken. Om voorafgaand de digitale vaardigheden in kaart te brengen, raden wij je aan de nulmeting digitale geletterdheid af te nemen. We creëren hiermee inzicht in de aanwezige kennis, vaardigheden en attitude in het team.

Resultaat

Aan het eind van deze module:

  • Weet je wat je wil bereiken met differentiëren
  • Weet je op welke manieren en niveaus je kunt differentiëren
  • Weet je welke (werk-)vormen er zijn om differentiëren mogelijk te maken
  • Weet je hoe je differentiëren in jouw klas kunt vormgeven
  • Heb je een vorm van differentiatie toegepast in jouw praktijk

Duur

Vijf sessies van 1-3 uur verspreid over ongeveer 5 weken

Vraag een gratis adviesgesprek aan voor je team

Onze partners